Produkter

Bland våra produkter finns bland annat:

  • Snålspolande toaletter, vacuumtoaletter m.m. från Wostman: http://www.wostman.se/
  • Förankring för avloppstankar, dieseltankar m.m.
  • Tanklarm